VKLJUČITEV V SHEMO KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA “IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE “

NAZIV AKTIVNOSTI:
VKLJUČITEV V SHEMO KAKOVOSTI ZA KMETIJSKE PROIZVODE IN ŽIVILA “IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE “

POVZETEK:
KZ RAČE JE ORGANIZIRALA SVOJO SKUPINO PROIZVAJALCEV GOVEDI V KATERO JE VKLJUČILA KMETE, KI USTREZAJO ZAHTEVAM PO SPECIFIKACIJI ” IZBRANA KAKOVOST “

DEJAVNOSTI:
ZAKLJUČEN KROG OD KMETA DO POTROŠNIKA PO SPECIFIKACIJI ” IZBRANA KAKOVOST”-IZOBRAŽEVANJE, VKLJUČEVANJE IN CERTIFICIRANJE VSEH ČLENOV V VERIGI

CILJI:
PONUDITI TRGU PREKO LASTNEGA MESNOPREDELOVALNEGA OBRATA IN MESNICE  GOVEJE MESO, KI USTREZA ZAHTEVAM PO SPECIFIKACIJI “IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE “

PRIČAKOVANI REZULTATI: 
ZARADI PREPOZNAVANJA SHEME KAKOVOSTI DOSEGANJE  BOLJŠIH USPEHOV NA JAVNIH RAZPISIH IN USPEŠNO DOGOVARJANJE ZA POSLOVANJE Z JAVNIMI USTANOVAMI PO IZLOČENIH SKLOPIH

 

POVEZAVE:
SPLETNA STRAN EVROPSKE KOMISIJE EC EUROPA (Kmetijsktvo in razvoj podeželja)
SPLETNA STRAN PRP www.program-podezelja.si/sl/