Zgodovina

Rodovitna tla in širna polja po Dravskem in Ptujskem polju so v mnogih krajih po prvi svetovni vojni pogojevala ustanavljanje zadrug. Prva registrirana zadruga v Račah beleži letnico 1921, naslov zadruge pa je bil "Kmetijska družba v Račjem z.o.z". Družba je bila ustanovljena z namenom, da bo prodajala živino in meso.

 • Po vojni leta 1945

  so se pričele ustanavljati nabavno prodajne zadruge. Tako je imela sedež v Račah in je bila njena izključna prvotna dejavnost trgovina in odkup kmetijskih pridelkov, ki je bil omejen zgolj na odkup krompirja in jabolk. Leta 1948 se je zadruga preimenovala v "Kmetijsko zadrugo z.o.o.j.", in že naslednje leto dobila v upravljanje prve zemljišče površine. Prav tako je kupila svoj prvi traktor.

 • Leta 1951

  so se po vaseh pričele ustanavljati manjše zadruge, ki pa so bile zaradi prevelike razdrobljenosti ukinjene, in tako so se v letih 1960-1961 priključile še: KZ Orehova vas, Fram, Obnova, Kopivnik, Planica in KZ Marjeta.

 • V letih 1960-1965

  je zadrugi uspelo odkupiti 160 ha zemlje, ter je v tistem času imela 250 glav živine. Leta 1960 je zadruga prevzela traktorsko postajo skupaj z vso mehanizacijo kombajni, traktorji, silos kombajni in avtomobili.

 • Prav tako je v letu 1965

  že imela zadruga 4 mesnice, in moderno urejeno klavnico. Kmetijska zadruga je smotrno nalagala denar predvsem v nakup kmetijskih zemljišč in izgradnjo objektov izgradnja objekta v Marjeti, bencinske črpalke v Račah in klavnice.

 • V letu 1969

  se je priključilo še splošno mizarstvo, ki je imelo svoje prostore v bivši gimnaziji v Račah.

   

  Mizarstvo ni bila dejavnost iz katere bi se lahko akumulirale ostale dejavnosti v okviru zadruge zato smo leta 1986 oddali obrat v najem, prav tako smo prenehali opravljati dejavnost prodaje v trgovinah z živili v Račah in Kaštel Sučurcu.

 • V letu 1992

  se je Kmetijska zadruga Rače organizirala v skladu z Zakonom o zadrugah.
  Na ustanovni skupščini je bilo 118 članov, ki so se združili v zadrugo zato, da bi pospeševali materialne koristi svojih gospodarstev ter enotno nastopili na trgu pri prodaji kmetijskih pridelkov in nabavi repromateriala.

   

  Članska razmerja v zadrugi smo uredili tako, da bodo vsi člani videli in čutili interes, da se povežejo z zadrugo in z njo tudi čvrsto poslovno sodelujejo. Vsaka zadruga mora dati svojemu članu občutek varnosti.

TRADICIJA IN ZNANJE V NAŠI STARI MESNICI STA GARANCIJA ZA USPEH V PRIHODNOSTI

EKIPA