Klavnica

Zagotovljena varnost in sledljivost za vaše meso.
KMG - MID klavnice: 100507294

AKTUALNO
SPREJEMAMO NAROČILA ZA STORITVENO KLANJE
ZAGOTOVITE SI SVOJ ŽELJENI TERMIN
VSE DODATNE INFORMACIJE V SPREJEMNI PISARNI: 02-608-1881

EKOLOŠKO KLANJE
PONUJAMO VAM STORITVE EKOLOŠKEGA KLANJA, RAZSEKA IN TRŽENJA EKOLOŠKEGA MESA
IMAMO CERTIFIKAT V VSEH KORAKIH PROIZVODNJE

Z ovalnim žigom je obrat vpisan v register izvoznih industrijskih obratov.
V obratu se tako redno izvaja notranji nadzor HACCP, VURS in inšpektorji Evropske unije.
(Ovalni žig označuje zdravstveno ustreznost živil živalskega izvora in skladnost z veljavno zakonodajo in potrjuje, da potrošniku zagotavljamo najvišjo stopnjo varnosti za naše meso).

 

Lokacija: Cesta talcev 13
Storitve: opravljanje zakolov za mesarije, kmečke turizme in domačo uporabo
Registrirani za opravljanje ZAKOLOV V SILI

Registrirani smo za klanje: govedi, prašičev, ovc, koz, konjev in nojev 

KONTAKTI:
Sprejemna pisarna: 02-608-1881 gsm.031-355-731
Dežurni telefon za zakole v sili: 031-355-724 

Simona Sternad Vogrin: 041-737-288
VURS KLAVNICE (veterinarji): 02-608-1880 

DELOVNI ČAS:
Administracija: od ponedeljka do petka od 6.00do 14.00 

Klanje živali: 
PONEDELJEK, SREDA, ČETRTEK (klanje mogoče samo po predhodnem naročilom ali po dogovoru z mesarjem, ki odkupi meso)
NAROČILA ZA KLANJE SPREJEMAMO VSAK DAN (od pon. do pet.) IN SO OBVEZNA TAKO ZA MESARJE KOT ZA USLUGE ZA DOMAČO PORABO

KLANJE GOVED: PONEDELJEK,TOREK (ne vedno !!!), SREDA, ČETRTEK, PETEK (ne vedno !!!)

KLANJE PRAŠIČEV: PONEDELJEK,SREDA

KLANJE KONJ IN ŽREBET: PONEDELJEK

KLANJE JAGNJET: SREDA (POTREBNO JE  NAROČILO ) 

Izdaja mesa: 
Po dogovoru s klavnico tudi v soboto od 6.00 do 8.00 (vedno samo po  dogovoru s klavnico)
ZAKOLI V SILI 24 UR NA DAN VSE DNI V LETU. ZA ZAKOL POŠKODOVANIH ŽIVALI -TRUPI ZAKLANIH ŽIVALI (cena zakola v sili 0,74EUR+22%ddv na kg  )

ZAKOL BOLNIH ŽIVALI OD PONEDELJKA DO PETKA  OD 6.00 DO 14.00 URE Z NAPOTNICO -ŽIVE ŽIVALI (cena zakola bolnih živali 0,74EUR+22%ddv na kg)

Kaj potrebujete za zakol?

  • naročilo v klavnici
  • izjavo o prehranski varnosti za živali namenjene v zakol (glej tu)
  • potni list – če gre za govedo
  • spremni list – če gre za prašiče in drobnico
  • potrdilo o istovetnosti za kopitarje – če gre za kopitarje 

Usluge za domače klanje: Samo po predhodnem naročilu. Čakalnih dob trenutno ni!
KLANJE USLUG GOVEDO: PONEDELJEK, SREDO IN ČETRTEK
KLANJE USLUG PRAŠIČI: PONEDELJEK IN SREDO
OSTALO: PONEDELJEK IN SREDA

 

Dovoz živali:
Govedo
Starejše od 30 mesecev od 6.00-do 7.00
Mlajše od 30 mesecev od 7.00-do 8.00
Teleta do 8 mesecev od 8.00- do 9.00
Prašiči v ponedeljek: 6.00 do 9.00


EKOLOŠKO KLANJE – VSE DELOVNE PO KONČANIH PROCESIH KONVECIONALNEGA KLANJA, PO PREDHODNEM NAROČILU
NOSILEC DEJAVNOSTI SI PRIDRIŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE SPREMEMBO REDOSLEDA DOVOZA ŽIVALI.


 

Prenos dokumentov (pdf):

Izjava o prehranski varnosti za živali namenjene v zakol
(Informacija o prehranjevalni verigi)
Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem izjave

 


Naša zadruga, se je pričela ukvarjati z klavniško dejavnostjo v letu 1965, v bivšem objektu “Tovarne usnja”.

Zaradi hitrega razvoja živinoreje, na našem podeželju, se je pokazalo, da kapacitete obstoječega klavničnega objekta ne zadoščajo več potrebam kraja in privatnih mesarjev katerih dejavnost se je širila sorazmerno hitro.
Zato smo bili primorani v graditev popolnoma nove klavnice, katera bo ustrezala vsem domačim in evropskim zahtevam.
Posebna komisija EU ki je prihajala iz Bruslja, si je ogledala projektno dokumentacijo, prav tako pa kasneje tudi sam objekt v obratovanju, ter zelo pohvalila naše delo, obrat je namreč zgrajen po vseh standardih, ki jih danes zahteva Evropa.

Postali smo neodvisni od večjih trgovskih centrov, ki so monopolisti in so nam marsikatere poslovne odločitve bile onemogočene.
Pot, ki smo jo izbrali je bila edina, sicer bi morali prenehati z opravljanjem klavnične dejavnosti, ker obstoječi objekt, ni izpolnjeval več zahtevanih standardov za živilske objekte. 

Dovolj je preteklosti, sedanjost pa je takšna. 

31.03.2003 je bil prvi delovni dan v novi klavnici. Takrat zaposlenih 18 delavcev je pokazalo veliko tehnične spretnosti in znanja, ko so bili postavljeni pred čisto novo tehnologijo klanja. 

Klavnica je sodobno opremljena, poleg glavnega proizvodnega prostora ima še posebno sanitarno klavnico. Na novi liniji so se hitro pokazale prve pomanjkljivosti linije in primanjkljaj kadra, saj je vsako delovno mesto zahtevalo svojega delavca, zamenjave med delovnimi mesti pa zaradi križanja čistih in nečistih delovnih mest in zaradi same hitrosti linije niso mogoče. Zato ima danes klavnica zaposlenih že 25 delavcev. 

Velika pridobitev za klavnico je lastna čistilna naprava uvožena iz Nizozemske. Klavnica ima tudi lastne hleve, ki večinoma služijo za dnevno zbiranje in sortiranje posameznih živalskih vrst. Klavnica opravlja storitve klanja za mesarje, za druge kmetijske zadruge in za domačo porabo. 

Vso delo, ki ga opravljamo temelji po načelih HACCAP -a, ki ga izvajamo ..
V okviru klavnice še delujeta dve službi in sicer Veterinarska služba in Inspect. S strani veterinarske službe so stalno prisotni trije veterinarji in eden veterinarski tehnik. Veterinarji skrbijo, da je meso higiensko ustrezno, primerno obdelano in hlajeno in da se vso delo v klavnici vrši tako kot to predpisuje pravilnik. 

INSPECT je služba, ki ocenjuje živali, jih tehta in skrbi za sledljivost. Za sledenje poleg INSPECTA skrbimo tudi sami, kar nam omogoča računalniški program. Preko interneta pa se dnevno povezujemo s centralnim registrom, odjavljamo živali in preverjamo poreklo živali.

Vse to je pripomoglo k temu, da smo v mesecu januarju pridobili tako imenovani ovalni žig, ki nas uvršča med industrijske obrate, ki lahko trgujejo tudi zunaj naših meja. Pridobitev ovalnega žiga je bila za celotno zadrugo in njene člane zelo zahtevna naloga.

Nemalo je klavnic v Sloveniji, ki so že ali pa še bodo omejene s klanjem in trgovanjem, ker se niso uspele prilagoditi vsem normativom, ki jih zahteva naš pravilnik in Evropa.

Z veliko mero optimizma gledamo v prihodnost, saj je videti, da nam dela ne bo zmanjkalo. Z kvaliteto dela iz dneva v dan skrbimo, da so naše stranke zadovoljne in se rade vračajo v našo klavnico.