Klavnica

Zagotovljena varnost in sledljivost za vaše meso.
KMG - MID klavnice: 100507294

AKTUALNO
SPREJEMAMO NAROČILA ZA STORITVENO KLANJE
ZARADI VELIKE ZASEDENOSTI NUJNO NAROČILO KLANJA
VSE DODATNE INFORMACIJE V SPREJEMNI PISARNI: 02-608-1881

NOVO
IZVAJANJE ZAKOLOV Z URADNIM SPRIČEVALOM V PRIMERU ZAKOLA ZUNAJ KLAVNICE
-od ponedeljka do petka med 6.00 uro in 13.00 uro
-v soboto med 6.00 in 10.00 uro
-v nedeljo in na praznične dni zakolov ne izvajamo

KAJ POTREBUJEM OB DOSTAVI ŽIVALI V KLAVNICO

  • naročilo v klavnici
  • izjavo o prehranski varnosti za živali namenjene v zakol (glej tu)
  • potni list – če gre za govedo
  • spremni list – če gre za prašiče in drobnico
  • potrdilo o istovetnosti za kopitarje – če gre za kopitarje 
  • izjavo o načinu vzreje IZBRARANA KAKOVOST -će so živali iz sheme
  • transportni dokument
  • v primeru EKOLOŠKEGA ZAKOLA je potrebna predložitev veljavnega ekološkega certifikata

Usluge za domače klanje: Samo po predhodnem naročilu. 
KLANJE USLUG GOVEDO: TOREK, SREDO IN ČETRTEK
KLANJE USLUG PRAŠIČI: PONEDELJEK IN TOREK
OSTALO: TOREK ,SREDA IN ČETRTEK

Dovoz živali:
Govedo
Starejše od 30 mesecev od 6.00-do 10.00
Mlajše od 30 mesecev od 7.00-do 10.00
Teleta do 8 mesecev od 8.00- do 10.00
Prašiči v ponedeljek in torek: 6.00 do 7.00

REKLAMACIJE IN VPRAŠANJA UPOŠTEVAMO V ČASU, KO JE ŽIVAL IN MESO PRI NAS IN PA OB PREVZEMU MESA.NAKNADNIH REKLAMACIJ NE UPOŠTEVAMO.
EKOLOŠKO KLANJE – VSE DELOVNE dni PO KONČANIH PROCESIH KONVECIONALNEGA KLANJA, PO PREDHODNEM NAROČILU, z vso zahtevano dokumentacijo in predložitvi veljavnega ekološkega certifikata
NOSILEC DEJAVNOSTI SI PRIDRIŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE SPREMEMBO REDOSLEDA DOVOZA ŽIVALI.

OB ZAKOLU ŽIVALI VAM PRIPADA : POLOVICE MESA IN PRIPADAJOČA HIGIENSKO USTREZNA DROBOVINA IN GLAVE TELET DO 12 MESECEV


Prenos dokumentov (pdf):

Izjava o prehranski varnosti za živali namenjene v zakol
(Informacija o prehranjevalni verigi)
Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem izjave


Naša zadruga, se je pričela ukvarjati z klavniško dejavnostjo v letu 1965, v bivšem objektu “Tovarne usnja”.

Zaradi hitrega razvoja živinoreje, na našem podeželju, se je pokazalo, da kapacitete obstoječega klavničnega objekta ne zadoščajo več potrebam kraja in privatnih mesarjev katerih dejavnost se je širila sorazmerno hitro.
Zato smo bili primorani v graditev popolnoma nove klavnice, katera bo ustrezala vsem domačim in evropskim zahtevam.
Posebna komisija EU ki je prihajala iz Bruslja, si je ogledala projektno dokumentacijo, prav tako pa kasneje tudi sam objekt v obratovanju, ter zelo pohvalila naše delo, obrat je namreč zgrajen po vseh standardih, ki jih danes zahteva Evropa.

Postali smo neodvisni od večjih trgovskih centrov, ki so monopolisti in so nam marsikatere poslovne odločitve bile onemogočene.
Pot, ki smo jo izbrali je bila edina, sicer bi morali prenehati z opravljanjem klavnične dejavnosti, ker obstoječi objekt, ni izpolnjeval več zahtevanih standardov za živilske objekte. 

Dovolj je preteklosti, sedanjost pa je takšna. 

31.03.2003 je bil prvi delovni dan v novi klavnici. Takrat zaposlenih 18 delavcev je pokazalo veliko tehnične spretnosti in znanja, ko so bili postavljeni pred čisto novo tehnologijo klanja. 

Klavnica je sodobno opremljena, poleg glavnega proizvodnega prostora ima še posebno sanitarno klavnico. Na novi liniji so se hitro pokazale prve pomanjkljivosti linije in primanjkljaj kadra, saj je vsako delovno mesto zahtevalo svojega delavca, zamenjave med delovnimi mesti pa zaradi križanja čistih in nečistih delovnih mest in zaradi same hitrosti linije niso mogoče. Zato ima danes klavnica zaposlenih že 25 delavcev. 

Velika pridobitev za klavnico je lastna čistilna naprava uvožena iz Nizozemske. Klavnica ima tudi lastne hleve, ki večinoma služijo za dnevno zbiranje in sortiranje posameznih živalskih vrst. Klavnica opravlja storitve klanja za mesarje, za druge kmetijske zadruge in za domačo porabo. 

Vso delo, ki ga opravljamo temelji po načelih HACCAP -a, ki ga izvajamo ..
V okviru klavnice še delujeta dve službi in sicer Veterinarska služba in Inspect. S strani veterinarske službe so stalno prisotni trije veterinarji in eden veterinarski tehnik. Veterinarji skrbijo, da je meso higiensko ustrezno, primerno obdelano in hlajeno in da se vso delo v klavnici vrši tako kot to predpisuje pravilnik. 

INSPECT je služba, ki ocenjuje živali, jih tehta in skrbi za sledljivost. Za sledenje poleg INSPECTA skrbimo tudi sami, kar nam omogoča računalniški program. Preko interneta pa se dnevno povezujemo s centralnim registrom, odjavljamo živali in preverjamo poreklo živali.

Vse to je pripomoglo k temu, da smo v mesecu januarju pridobili tako imenovani ovalni žig, ki nas uvršča med industrijske obrate, ki lahko trgujejo tudi zunaj naših meja. Pridobitev ovalnega žiga je bila za celotno zadrugo in njene člane zelo zahtevna naloga.

Nemalo je klavnic v Sloveniji, ki so že ali pa še bodo omejene s klanjem in trgovanjem, ker se niso uspele prilagoditi vsem normativom, ki jih zahteva naš pravilnik in Evropa.

Z veliko mero optimizma gledamo v prihodnost, saj je videti, da nam dela ne bo zmanjkalo. Z kvaliteto dela iz dneva v dan skrbimo, da so naše stranke zadovoljne in se rade vračajo v našo klavnico.

KAJ mi pripada po opravljenem zakolu:
-polovice živali s pripadajočo drobovino (higiensko ustrezno)


Prenos dokumentov (pdf):

Izjava o prehranski varnosti za živali namenjene v zakol
(Informacija o prehranjevalni verigi)
Navodilo v zvezi z izpolnjevanjem izjave


Naša zadruga, se je pričela ukvarjati z klavniško dejavnostjo v letu 1965, v bivšem objektu “Tovarne usnja”.

Zaradi hitrega razvoja živinoreje, na našem podeželju, se je pokazalo, da kapacitete obstoječega klavničnega objekta ne zadoščajo več potrebam kraja in privatnih mesarjev katerih dejavnost se je širila sorazmerno hitro.
Zato smo bili primorani v graditev popolnoma nove klavnice, katera bo ustrezala vsem domačim in evropskim zahtevam.
Posebna komisija EU ki je prihajala iz Bruslja, si je ogledala projektno dokumentacijo, prav tako pa kasneje tudi sam objekt v obratovanju, ter zelo pohvalila naše delo, obrat je namreč zgrajen po vseh standardih, ki jih danes zahteva Evropa.

Postali smo neodvisni od večjih trgovskih centrov, ki so monopolisti in so nam marsikatere poslovne odločitve bile onemogočene.
Pot, ki smo jo izbrali je bila edina, sicer bi morali prenehati z opravljanjem klavnične dejavnosti, ker obstoječi objekt, ni izpolnjeval več zahtevanih standardov za živilske objekte. 

Dovolj je preteklosti, sedanjost pa je takšna. 

31.03.2003 je bil prvi delovni dan v novi klavnici. Takrat zaposlenih 18 delavcev je pokazalo veliko tehnične spretnosti in znanja, ko so bili postavljeni pred čisto novo tehnologijo klanja. 

Klavnica je sodobno opremljena, poleg glavnega proizvodnega prostora ima še posebno sanitarno klavnico. Na novi liniji so se hitro pokazale prve pomanjkljivosti linije in primanjkljaj kadra, saj je vsako delovno mesto zahtevalo svojega delavca, zamenjave med delovnimi mesti pa zaradi križanja čistih in nečistih delovnih mest in zaradi same hitrosti linije niso mogoče. Zato ima danes klavnica zaposlenih že 25 delavcev. 

Velika pridobitev za klavnico je lastna čistilna naprava uvožena iz Nizozemske. Klavnica ima tudi lastne hleve, ki večinoma služijo za dnevno zbiranje in sortiranje posameznih živalskih vrst. Klavnica opravlja storitve klanja za mesarje, za druge kmetijske zadruge in za domačo porabo. 

Vso delo, ki ga opravljamo temelji po načelih HACCAP -a, ki ga izvajamo ..
V okviru klavnice še delujeta dve službi in sicer Veterinarska služba in Inspect. S strani veterinarske službe so stalno prisotni trije veterinarji in eden veterinarski tehnik. Veterinarji skrbijo, da je meso higiensko ustrezno, primerno obdelano in hlajeno in da se vso delo v klavnici vrši tako kot to predpisuje pravilnik. 

INSPECT je služba, ki ocenjuje živali, jih tehta in skrbi za sledljivost. Za sledenje poleg INSPECTA skrbimo tudi sami, kar nam omogoča računalniški program. Preko interneta pa se dnevno povezujemo s centralnim registrom, odjavljamo živali in preverjamo poreklo živali.

Vse to je pripomoglo k temu, da smo v mesecu januarju pridobili tako imenovani ovalni žig, ki nas uvršča med industrijske obrate, ki lahko trgujejo tudi zunaj naših meja. Pridobitev ovalnega žiga je bila za celotno zadrugo in njene člane zelo zahtevna naloga.

Nemalo je klavnic v Sloveniji, ki so že ali pa še bodo omejene s klanjem in trgovanjem, ker se niso uspele prilagoditi vsem normativom, ki jih zahteva naš pravilnik in Evropa.

Z veliko mero optimizma gledamo v prihodnost, saj je videti, da nam dela ne bo zmanjkalo. Z kvaliteto dela iz dneva v dan skrbimo, da so naše stranke zadovoljne in se rade vračajo v našo klavnico.