Vse domače - KZ Rače

Naša zgodba je hrana iz kmetij

Zgodba zadruge

Zgodba kmetijske zadruge Rače je zgodba o vztrajnosti, povezovanju in prizadevanju za skupno dobro kmetijske skupnosti. S svojim delom prispeva k razvoju lokalnega gospodarstva, ohranjanju podeželskega območja ter zagotavljanju kakovostnih in lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov za potrošnike.

Zadruga je bila ustanovljena v povojnem obdobju z osnovnim ciljem olajšati lokalnim ponudnikom dostop do trga, izboljšanja ekonomskega položaja kmetov in izkoristka sinergij, ki izhajajo iz združevanja in povezovanja. Danes zadruga še vedno zvesto uresničuje svoje poslanstvo in ostaja ključni steber povezovanja lokalnega kmetijstva. Aktivno sodeluje z lokalnimi kmeti, spodbuja trajnostno kmetovanje in prispeva k ohranjanju tradicionalnih kmetijskih praks ter bogate kulturne dediščine naše regije.

Ekipa strokovnjakov v Kmetijski zadrugi Rače obsega agronome, veterinarje, prehranske tehnologe, tržnike, finančne strokovnjake in tehnično osebje. Skupaj združujemo naše znanje in izkušnje ter aktivno prispevamo k uspešnemu delovanju zadruge. S svojim delom skrbimo za visokokakovostno pridelavo, dobrobit živali, razvoj inovativnih izdelkov ter učinkovito trženje, kar nam omogoča, da ostajamo v vrhu kmetijskega sektorja.

Vrednote kakovosti in svežine

Kmetijska zadruga Rače je zavezana vrednotam kakovosti in svežine. Naša predanost se odraža v nenehnem poudarjanju najvišje kakovosti in skrbnem zagotavljanju svežine izdelkov. Naša zadruga si prizadeva za popolno transparentnost in vzdržno kmetovanje, s čimer zagotavljamo visokokakovostne in trajnostno pridelane izdelke za potrošnike.

Pohorje in Dravsko polje


Kmetije od Pohorja do ravnic

Kmetijska zadruga Rače sestoji iz več kmetij, ki se razprostirajo od pohorskih vrhov do ravnic. Vsaka kmetija ima svoje posebnosti in se ukvarja z različnimi kmetijskimi dejavnostmi, kar omogoča raznoliko ponudbo kmetijskih pridelkov. Na pohorskih predelih kmetije pridelujejo žita, kot so pira, ječmen in rž. Ta območja, značilna za svojo nadmorsko višino in specifično podnebje, so idealna za gojenje teh vrst žit.


Na prehodu iz pohorskih hribov v ravnice se kmetije ukvarjajo z vzrejo živine, kot so govedo in prašičereja. Tu se posvečajo visokim standardom dobrobiti živali ter zagotavljajo kakovostno meso in druge živalske izdelke. Na ravnicah kmetije pridelujejo različne vrste zelenjave, kot so korenje, krompir, zelje, bučke in paradižnik. Ugodne klimatske razmere in rodovitna zemlja na ravnicah omogočajo uspešno gojenje zelenjave.


Vse kmetije znotraj Kmetijske zadruge Rače delujejo v skladu z načeli trajnostnega kmetovanja, kar pomeni minimalno uporabo kemičnih sredstev, uporabo naravnih gnojil ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. S povezovanjem različnih kmetij, ki se nahajajo od Pohorja do ravnic, Kmetijska zadruga Rače tako ponuja širok izbor svežih, kakovostnih in lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov, ki zadovoljujejo potrebe potrošnikov.


Podobe naših kmetij