Splošni pogoji poslovanja

1. Definicije in uvod

1.1. Izraz "zadruga" se nanaša na Kmetijsko zadrugo Rače, registrirano pravno osebo v Republiki Sloveniji, katere glavna dejavnost je ponudba različnih kmetijskih storitev in podpora lokalni skupnosti.

1.2. Izraz "uporabnik" zajema fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo storitve, informacije ali komunikacijske kanale, ki jih ponuja zadruga.

2. Splošna pravila in pogoji uporabe

2.1. Z uporabo storitev, informacij ali drugih virov, ki jih ponuja zadruga, se strinja vsak uporabnik s temi splošnimi pogoji.

2.2. Zadruga si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev, kadar koli, brez predhodnega obvestila. Spremembe bodo veljavne takoj po objavi na spletni strani zadruga.si.

2.3. Uporabnik se strinja, da bo uporabljal storitve zadruga.si izključno v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in mednarodnimi standardi.

2.4. Uporabnik se strinja, da bo spoštoval etične standarde, ki veljajo za komunikacijo in interakcijo z drugimi uporabniki in zadrugo.

3. Varovanje osebnih podatkov in zasebnosti

3.1. Zadruga se zavezuje, da bo varovala zasebnost in osebne podatke uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (GDPR, ZOP in druga veljavna zakonodaja).

3.2. Osebni podatki, ki jih zadruga zbira od uporabnikov, se uporabljajo izključno za namene, za katere so bili pridobljeni, in se ne posredujejo tretjim osebam brez predhodnega soglasja uporabnika.

4. Intelektualna lastnina in avtorske pravice

4.1. Vse vsebine na spletni strani zadruga.si, vključno z besedilom, slikami, grafikami, logotipi in drugimi avtorsko zaščitenimi materiali, so last zadruga ali njenih licenčnih partnerjev.

4.2. Brez izrecnega pisnega dovoljenja zadruga.si ali lastnika avtorskih pravic je prepovedano reproduciranje, distribuiranje ali uporaba vsebin v komercialne namene.

5. Odgovornost in omejitev odgovornosti

5.1. Zadruga se trudi zagotavljati točne in ažurne informacije na svoji spletni strani, vendar ne prevzema odgovornosti za morebitne napake ali netočnosti.

5.2. Uporabnik razume in se strinja, da uporaba storitev zadruga.si poteka na lastno odgovornost. Zadruga ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali izgube, ki bi nastale zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe njenih storitev.

6. Reševanje sporov

6.1. Morebitne spore med uporabniki in zadrugo se poskuša rešiti sporazumno in pošteno.

6.2. V primeru, da sporazumna rešitev ni mogoča, se strinjata obe strani, da bo pristojno sodišče za reševanje sporov krajevno pristojno sodišče na območju sedeža KZ Rače.

7. Končne določbe

7.1. Ti splošni pogoji predstavljajo celotno razumevanje med uporabniki in zadrugo glede uporabe storitev KZ Rače in nadomeščajo morebitne predhodne dogovore ali sporazume.

7.2. V primeru, da je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

7.3. Ti splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku in so na voljo na spletni strani zadruga.si.

8. Naročilo

8.1. Naročanje mesa poteka preko spletne strani, e-maila, telefonskega klica ali osebnega obiska v prodajnem centru KZ Rače. Vsa naročila oddana na e-mail naslov, je možno prevzeti v delovnem času mesnice in na lokacijah mobilnih enot. Naročila Ljubljana se prevzemajo v Ljubljani po dogovoru na 14 dni.

8.2. Uporabnik se strinja, da bo pri naročanju mesa zagotovil točne in ažurne podatke, vključno z imenom, naslovom za dostavo, kontaktnimi podatki in želeno količino mesa.

8.3. Zadruga si pridržuje pravico, da zavrne ali odpove naročilo v primeru, če ni možno zagotoviti mesa ali zaradi drugih upravičenih razlogov.

9. Prevzem mesa

9.1. Prevzem naročenega mesa poteka v prodajnem centru zadruga.si ali na dogovorjenem prevzemnem mestu.

9.2. Uporabnik se strinja, da bo ob prevzemu mesa preveril kakovost, količino in vrsto mesa ter morebitne reklamacije sporočil zadrugi takoj ob prevzemu.

9.3. Če uporabnik ne more prevzeti mesa osebno, se lahko dogovori za pooblaščeno osebo ali dostavo mesa na dogovorjeni naslov, pri čemer se lahko zaračuna dodatno pristojbino za dostavo.

10. Kakovost mesa

10.1. Zadruga se zavezuje, da bo zagotovila visoko kakovost mesa, pridelanega na lokalnih kmetijah s certificiranimi metodami reje in zakola.

10.2. V primeru, da uporabnik ni zadovoljen s kakovostjo mesa, lahko v roku 24 ur od prevzema sporoči reklamacijo zadrugi, ki bo obravnavana v skladu z internimi postopki reklamacijskega postopka.

11. Plačilo

11.1. Cena mesa je določena glede na vrsto in količino mesa ter se obračuna po veljavnem ceniku KZ Rače.

11.2. Plačilo naročenega je po povzetju oziroma po dogovoru s prodajalcem.

11.3. Reklamacije so možne v 24 urah po prejemu blaga oziroma največ v času roka trajanja izdelka.

11.4. Zadruga si pridržuje pravico do spremembe cen mesa brez predhodnega obvestila, vendar bo cena veljavna tista, ki je bila potrjena ob potrditvi naročila.

12. Končne določbe

12.1. Ti dodatni pogoji za naročanje in prevzem mesa dopolnjujejo splošne pogoje poslovanja zadruga.si in veljajo za vse uporabnike, ki naročajo meso preko spletne strani, telefona ali osebnega obiska.

12.2. V primeru kakršnih koli neskladij med splošnimi pogoji in temi dodatnimi pogoji, veljajo te določbe za naročanje in prevzem mesa.

Kmetijska zadruga Rače, april 2024